Плащане

  1. С наложен платеж при доставката.
  2. По банков път по сметка BG50PIRB74611604638609, Банка Пиреос България АД, титуляр Джи Ем Би – Ауто  ЕООД.

При приемане на плащане по банков път клиентът се съгласява да заплати авансово поръчаната от него стока, като същата се изпраща след получаване на плащането, като срокът за доставка започва да тече от момента на постъпване на сумата по съответната банкова сметка.